Den svenska näringslivsbollen.

 

 

Det svenska näringslivet är pressat som den blå ellipsen utav de två omgivande sektorerna,

21-orna (Ostraffbara) som är politikerna och deras anhang, och nollorna som är de utslagna och kriminella.

De vita sektorerna lever på skattpengar ifrån den blå ellipsen (Näringslivet).

Pressen på ellipsen ökar hela tiden och när allt fler företag flyttat ut, så kommer till slut ellipsen att kollapsa helt och bli som ett rakt streck,

och vi har då fått planekonomi, där 21-orna med sin makt lever på statens naturtillgångar, utan utveckling, och nollorna lever i misär.

För att blåsa liv i samhället är det ett måste att välja ledare ur den blå ellipsen. Då lyder vi under ett och samma ledarskap, vilket är en jämlikhet.

 

Olympiaringarna i koncentrerad form.

 

                                                  

 

N N

Förslaget kom ut 1990 med Näringslivsledda – Nationer.

Det är därför en måttstock på hur snabbt vi arbetar idag med nya förslag, massmedia har ännu inte presenterat detta.

Ringarna är olympiaringarna i koncentrerad form. När ringarna ligger så här förstår vi varandra till 100 %,

men som ringarna i dagens olympiasymbol ligger så är vi bara helt överens i den ytan som går omlott med varandra.

 

THE NEW WORLD ORDER

The World Team – A BETTER TIME

Den nya världsordningen

Världslaget – EN BÄTTRE TID

När Du tittar på bilden och tänker till så upptäcker Du att ingen spelare i laget skulle få för sig

att skada en medspelare för då sjunker både kapaciteten och moralen i laget,

med andra ord är alla krig inbördeskrig, och stor brist på kunskap.

En bra match kännetecknas av  att domaren inte syns på plan. På denna planen syns ingen domare men finns där ändå.

Blått = Trohet och Rött = Kärlek, så här spelar Världslaget med trohet mot en kärlekstid.

Medlemsanmälan