Val av regeringsform

 

Vi närmar oss nu ytterligare ett val mellan olika ideologier där den största är ett c:a 35 %-ig. Om det hade funnits någon som hade varit riktig så hade vi alla röstat på den, men så är inte fallet. Däremot är verkligheten 100 %-ig, och därför bör vi snarast införa ett nytt valsystem där alla genomgår näringslivet och de som genomför ett gott ledarskap senare i livet platsar i den grupp ur

vilken en styrelse för landet kan plockas fram. Då kommer det att bli ”Ett Vi” som det är i verkligheten. Ingen självtyckare kan då gå in i ett parti ifrån vilken bakgrund som helst och genom

vältalighet till slut sitta som minister. Att tänka väl är bra, och tala väl är bättre, men att handla väl är bäst, och din handling måste du då visa i näringslivet. Vårt nuvarande system har vi 2009

haft i 200 år, och vi upplever allt tydligare idag alla dess olägenheter med problemen i våra samhällsfunktioner. Detta är beroende på ett saknat tydligt ledarskap, och en ständig opposition mellan blocken.

Om Du går ut i naturen och plockar en bukett blommor som Du sedan sätter i en vas, så kan Du hälla i hur mycket näringsmedel som helst, de vissnar väldigt fort, de har inte längre kontakt

med rötterna eller verkligheten. Samma sak händer som nu när vi i valet plockar människor ur näringslivet eller ofta också direkt från skolan till någon av ideologierna i Riksdagen och lokala enheter. Vi kan då hälla hur mycket skattpengar som helst i dessa utan att få något positivt resultat. Alla våra partier har en blomma som symbol, och denna får då känneteckna att synas utan att verka, men rötterna som står avklippta i naturen verkar utan att synas. Om vi därför istället låter

de som kan kvalificera sig genom näringslivet till ett bra ledarskap, bilda en styrelse för AB Sverige kommer vi att så småningom lösa alla våra problem. Nuvarande system åsidosätter all teoretisk och praktisk utbildning, vilket är ett sätt att smita vid sidan om näringslivet och träcka skattpengar ur Moder Sveas skattkista,

eller lite annorlunda uttryckt ”Hänga i Moder Sveas navelsträng!”.

De som idag har begått ett brott och sedan tagit sitt straff, har efter friskrivningen inte stor chans att få ett hederligt jobb. Detta leder till att ”Vi” hänvisar dem till fortsatt brottslighet, och när så sker för att försörja sig så står vi frågande till hur vederbörande så snabbt kunde återfalla i samma bana. Den nuvarande politiken är skuld till fallet.

När vi blir mer än 50 % som fattar att en ny politik måste till så kommer mycket positivt att hända med alla problemområden som vi idag lider av. Ordet ”politik” betyder ”tillvägagångssätt”,

och det är vad som behöver ändras när det gäller att få fram bra ledare till alla nationer. Vi hankar oss fram tack vare att alla andra nationer har samma dåliga system som vi har.

När övriga nationer också inser detta kommer vi att få ett gott samarbete mellan länderna, utan något stort ”Parlament” i Bryssel eller någon annan stans.

Med nuvarande informations och teknikutveckling så lever vi alltmer som en enda by på hela jordklotet, och då bör vi inse att alla krig som pågår är inbördeskrig, med stor bristande kunskap.

Utvecklingen av nationers ledarskap har gått från diktaturer till ledning med tänkta ideal eller vad vi har idag maktblock med ideologier vilket också kan benämnas som gruppdiktatur, ledning med ”Makt”. Men i forntidens små byar var det kunskap som var ledarskapet och Hövdingen var ingen ungdom. Kunskap är och förblir för all evighet det enda rätta ledarskapet, så därför är det bästa att vi väljer ledare till landet efter det att de visat kunskap i ledarskap igenom näringslivet.

 

NY REGERINGSFORM NU.

 

AB Sverige

Registrerat som parti hos Riksskatteverket 10 april, 1996.

Ett ”Vi” som i verkligheten. Intressenter tillkommer dagligen

.

När Du har förstått fördelarna med detta system så finns det en anmälningskupong att fylla i och det kostar ingenting.

Anmälan kan göras när som helst både före och efter den 17 september 2006. k            

Riksdagen och LO är från 1990 informerade om systemet, och har i tystnad samtyckt hela tiden.

Medlemsanmälan